ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

-------------------------------------------

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

          1.  ผลจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้..จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 47 คน

          2.  ระดับชั้นที่สอน        o ม. ต้น        o  ม.ปลาย

 

ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  โดยให้ตรวจสอบและใส่เครื่องหมาย  ü ในแต่ละตัวบ่งชี้            ตามระดับความคิดเห็น         

                    4  หมายถึง มากที่สุด

                   3  หมายถึง มาก

                   2  หมายถึง ปานกลาง

                   1  หมายถึง น้อย

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

4

3

2

1

1

วิสัยทัศน์แสดงภาพของผู้เรียนที่พึงประสงค์ในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและสภาพของสถานศึกษาในสภาวะปัจจุบัน

12.77

68.09

23.40

0

2

วิสัยทัศน์มีความเป็นไปได้และมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน

14.89

65.96

12.77

0

3

หลักการ สะท้อนความคิดและการปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน

12.77

57.45

23.40

0

4

จุดหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และหลักการ

19.15

63.83

10.64

0

5

คุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียนและความต้องการของโรงเรียน / ชุมชน/ผู้ปกครอง

12.77

59.57

21.28

0

6

คุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถกำหนดวิธีการวัดและนำไปปฏิบัติได้จริง

17.02

55.32

21.28

0

7

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หลักการ และ จุดหมายของสถานศึกษา

 

17.02

70.21

6.38

0

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

4

3

2

1

8

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25.53

55.32

10.64

0

9

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากำหนดสัดส่วนเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

17.02

48.94

25.53

0

10

มีการกำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม สาระฯ

21.28

59.57

10.64

0

11

มีการจัดทำคำอธิบายรายวิชาถูกต้องและครบทุกชั้น / ทุกกลุ่มสาระฯ

21.28

55.32

14.89

0

12

การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการกำหนดกิจกรรมแนะแนวที่ครอบคลุมหลักของกิจกรรมแนะแนว

17.02

44.68

29.79

0

13

การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุม

23.40

46.81

19.15

0

14

การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียน

25.53

51.06

14.89

0

15

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

27.66

53.19

10.64

0

16

มีการกำหนดสื่อ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายและชัดเจน

21.28

44.68

23.40

0

17

การกำหนดรูปแบบ วิธีการ และเกณฑ์การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับแนวการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25.53

55.32

10.64

0

18

การกำหนดรายละเอียด/เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและเกณฑ์การจบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพของชุมชน/ท้องถิ่น

27.66

57.45

6.38

0

19

วัดผลประเมินผลที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง

17.02

31.19

19.15

4.26

20

มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

17.02

42.55

10.64

2.13

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Comment

Comment:

Tweet

֮鷨죬ڡ<a href="http://www.ptzihua.com/thread-2-1-1.html"></a> ֳоҰףիԼ®1948ڸʡ÷壬ŵ֮ΪЭ£н黭Ժ£Э黭Ժפ黭ʦ

<a href="http://www.ptzihua.com/thread-2-1-1.html" title=""></a>

#106 By (222.77.229.132|222.77.229.132) on 2015-03-23 01:19

No matter how resourceful you are, you can't fight fate.

#105 By http://www.brwholesale.com/rlwholesale.asp (222.209.138.122|222.209.138.122) on 2015-02-26 07:56

<a href="http://www.blissfulbooty.com/ԩ`-ץߥࣱ--ޥå-ţ-ң-ީ`ۥ`룴å-񼾴ҥåȼհk-p-9952.html">ԩ` ץߥࣱ & ޥå ţ ң ީ`ۥ`룴å 񼾴ҥå,հk</a>

#104 By http://www.rikon-site.com/ҥ`ѥ-ѥ۩`å-2645178-NʷN`չ_Lĩ޶؁-p-6870.html (192.187.108.115|192.187.108.115) on 2014-09-09 16:38

Is that true? Ill spread this information. Anyway, good posting.
http://dvd.xyz2013.info

#103 By http://dvd.xyz2013.info (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-09-08 09:34

hello
it's good posting.
http://dvd.xyz789.net

#102 By http://dvd.xyz789.net (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-09-08 07:56

<a href="http://www.hardlinegraphics.net/%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83 %AA%E3%83%BC-c-70_71_99.html">åƷ?ʳ Ʃ`֥륦 ȥ`</a>

#101 By http://www.djcashdropthetrack.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-07 08:03

Is that true? Ill spread this information. Anyway, good posting.
http://dvd.xyz2015.info

#100 By http://dvd.xyz2015.info (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-08-31 21:27

<a hrefs="http://www.piracyinsomalia.com/">ԡҥƥ</a>

#99 By http://www.perfectimageohio.com/%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%B3-rothco-c-76.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-16 17:51

<a hrefs="http://www.12floorsup.com/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-c-39.html">``` ɥ`ե` </a>

#98 By http://www.davidaforemandmd.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-14 17:45

<a hrefs="http://www.trinettesplace.com/%E3%82%B5%E3%82%B6%E3%83%93%E3%83%BC-sazaby-c-70.html">ө` ؔ</a>

#97 By http://www.kevproject.com/%E7%82%8A%E9%A3%AF%E5%99%A8-c-78.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-11 03:56

hello
it's nice posting.
http://dvd.xyz66.info

#96 By http://dvd.xyz66.info (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-08-07 15:05

YʽΥ٥Ȥ򥹥ȥåܩ`Ȥå饤ʩ` åפǤ䤷ȤǤʤꤤĤҊ¤ʥ󡣤٤ƤǰΥ֥ 󥰥饹 ǥ奪 D 餽vB줿һΥƥץ` `ɤޤޤZϡͬһΥ󥰥饹Ȥ˥פޤ
http://www.jbta.dk/lehmanad/casio/index.html

#95 By http://www.jbta.dk/lehmanad/casio/index.html (192.187.115.140|192.187.115.140) on 2014-08-07 10:49

<a href="http://www.sicsnet.com/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-c-458.html">ӛhǥ</a>

#94 By http://www.kwongngai.com/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3-%E4%B8%89%E8%8F%B1-c-124_127.html (120.43.9.236|120.43.9.236) on 2014-07-27 05:12

<a hrefs="http://www.coloriuriscolombia.com/%E3%82%BF%E3%83%95-tough-c-214.html"> ե`ȥ</a>