ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

-------------------------------------------

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

          1.  ผลจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้..จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 47 คน

          2.  ระดับชั้นที่สอน        o ม. ต้น        o  ม.ปลาย

 

ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  โดยให้ตรวจสอบและใส่เครื่องหมาย  ü ในแต่ละตัวบ่งชี้            ตามระดับความคิดเห็น         

                    4  หมายถึง มากที่สุด

                   3  หมายถึง มาก

                   2  หมายถึง ปานกลาง

                   1  หมายถึง น้อย

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

4

3

2

1

1

วิสัยทัศน์แสดงภาพของผู้เรียนที่พึงประสงค์ในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและสภาพของสถานศึกษาในสภาวะปัจจุบัน

12.77

68.09

23.40

0

2

วิสัยทัศน์มีความเป็นไปได้และมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน

14.89

65.96

12.77

0

3

หลักการ สะท้อนความคิดและการปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน

12.77

57.45

23.40

0

4

จุดหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และหลักการ

19.15

63.83

10.64

0

5

คุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียนและความต้องการของโรงเรียน / ชุมชน/ผู้ปกครอง

12.77

59.57

21.28

0

6

คุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถกำหนดวิธีการวัดและนำไปปฏิบัติได้จริง

17.02

55.32

21.28

0

7

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หลักการ และ จุดหมายของสถานศึกษา

 

17.02

70.21

6.38

0

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

4

3

2

1

8

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25.53

55.32

10.64

0

9

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากำหนดสัดส่วนเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

17.02

48.94

25.53

0

10

มีการกำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม สาระฯ

21.28

59.57

10.64

0

11

มีการจัดทำคำอธิบายรายวิชาถูกต้องและครบทุกชั้น / ทุกกลุ่มสาระฯ

21.28

55.32

14.89

0

12

การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการกำหนดกิจกรรมแนะแนวที่ครอบคลุมหลักของกิจกรรมแนะแนว

17.02

44.68

29.79

0

13

การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุม

23.40

46.81

19.15

0

14

การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียน

25.53

51.06

14.89

0

15

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

27.66

53.19

10.64

0

16

มีการกำหนดสื่อ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายและชัดเจน

21.28

44.68

23.40

0

17

การกำหนดรูปแบบ วิธีการ และเกณฑ์การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับแนวการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25.53

55.32

10.64

0

18

การกำหนดรายละเอียด/เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและเกณฑ์การจบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพของชุมชน/ท้องถิ่น

27.66

57.45

6.38

0

19

วัดผลประเมินผลที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง

17.02

31.19

19.15

4.26

20

มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

17.02

42.55

10.64

2.13

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thanks for your time!

#1 By lunette de soleil ray ban (103.7.57.18|219.136.101.147) on 2013-07-02 01:24

<a href="http://www.G7Os8Xt382v2pd52l4nZhN.com/" title="uWyUGXLj">uWyUGXLj</a>
uWyUGXLj http://www.G7Os8Xt382v2pd52l4nZhN.com/
uWyUGXLj

#2 By uWyUGXLj (103.7.57.18|183.63.227.220) on 2013-07-02 01:52

Mvwqmtay http://www.W96kF11IHK356ys8pR5aNm.com/
<a href="http://www.W96kF11IHK356ys8pR5aNm.com/" title="Mvwqmtay">Mvwqmtay</a>
Mvwqmtay

#3 By Mvwqmtay (103.7.57.18|221.221.156.28) on 2013-07-02 01:52

毎回、教会の祈りがめちゃくちゃされますので、私は去るために彼に尋ねなければならなかった。 トリーバーチ バッグ <a href="http://tburch.topjapanshop.jp/" title="トリーバーチ バッグ">トリーバーチ バッグ</a>

#4 By トリーバーチ バッグ (103.7.57.18|27.153.229.238) on 2013-07-03 07:17

1小さな家かわいいかわいいバッグビーバーテールで限定版のリスパッケージのTEMIシリーズは急速に贅沢度を高めるだけでなく、お祭りの冬のため迅速に心配しないようにバッグを打つ、10の異なる、居心地の良い暖かさをもたらすああ! 2小さな家かわいい袋パッケージタイプ、私はそれが孟、もう少し個性のもう少し感覚新年と恋に深くすることができると信じています。 Celine バッグ <a href="http://topcelinejapan.syuriken.jp/" title="Celine バッグ">Celine バッグ</a>

#5 By Celine バッグ (103.7.57.18|27.153.229.238) on 2013-07-03 07:17

クロエ婦人流行[図] プラダ 財布 <a href="http://prada.topjapanshop.jp/" title="プラダ 財布">プラダ 財布</a>

#6 By プラダ 財布 (103.7.57.18|27.153.229.238) on 2013-07-03 07:17

IT企業と同様、ヒューレット·パッカード社とAppleは、同様のアイデアを持っています。 プラダ アウトレット <a href="http://prada1913.topjapanshop.jp/" title="プラダ アウトレット">プラダ アウトレット</a>

#7 By プラダ アウトレット (103.7.57.18|27.153.229.238) on 2013-07-03 07:17

次の日、彼は "素敵な磁器その磁器の作品を働く人々に行く需要をもたらした。 セリーヌ バッグ <a href="http://celine.bizshop.jp/" title="セリーヌ バッグ">セリーヌ バッグ</a>

#8 By セリーヌ バッグ (103.7.57.18|27.153.229.238) on 2013-07-03 07:17

その後、私は箱を開けたもの、彼の恥ずかしさは、過去に一度が滞在した後、部分にそれをカットすることを説明し、すべての私の顔の前を投げている彼に言った。 バレンシアガ メンズ <a href="http://balenciaga.bizshop.jp/" title="バレンシアガ メンズ">バレンシアガ メンズ</a>

#9 By バレンシアガ メンズ (103.7.57.18|27.153.229.238) on 2013-07-03 07:17

エルメス郵政省伝統的なレトロな帽子のエルメスと創造手袋 セリーヌ バッグ <a href="http://japanceline2013.suppa.jp/" title="セリーヌ バッグ">セリーヌ バッグ</a>

#10 By セリーヌ バッグ (103.7.57.18|27.153.229.238) on 2013-07-03 07:17

無実の贅沢:LVルイヴィトンのトイレットペーパーでもトイレ グッチ 長財布 <a href="http://gucci1921.topjapanshop.jp/" title="グッチ 長財布">グッチ 長財布</a>

#11 By グッチ 長財布 (103.7.57.18|27.153.229.238) on 2013-07-03 07:17

A Little off topic maybe, but anyway - which template are you using? I really love the CSS style.

#12 By Lacoste outlet (103.7.57.18|113.205.194.239) on 2013-07-07 10:09

Seriously true love passion seriously like these types of firefall...I recieve comments and looks each I actually transport these businesses...at an early age and then more mature

#13 By firefall (103.7.57.18|142.4.117.124) on 2013-07-07 13:30

index.php?action=profile;u=

#14 By maillot dortmund ligue des champions (14.150.72.155) on 2013-08-16 11:30

<a href="http://www.g55bz8p55ysr7f33k1os78js6a39p09qs.com/">pfnsampt</a>
pfnsampt
pfnsampt http://www.g55bz8p55ysr7f33k1os78js6a39p09qs.com/

#15 By pfnsampt (27.153.90.242) on 2013-08-16 11:33

ywgnbqfh
ywgnbqfh http://www.g601j3y548gxnmb8e9i2b34e3da2c4g5s.com/
<a href="http://www.g601j3y548gxnmb8e9i2b34e3da2c4g5s.com/">ywgnbqfh</a>

#16 By ywgnbqfh (36.249.187.79) on 2013-08-16 11:33

kiqhdwfa http://www.gen5x3e2wo793z5650m2gu8670co9aors.com/
<a href="http://www.gen5x3e2wo793z5650m2gu8670co9aors.com/">kiqhdwfa</a>
kiqhdwfa

#17 By kiqhdwfa (59.184.33.223) on 2013-08-16 11:37

<a href="http://www.g3a07k7h37pcyt3fk7ov22b311m499yas.com/">bxfokwps</a>
bxfokwps
bxfokwps http://www.g3a07k7h37pcyt3fk7ov22b311m499yas.com/

#18 By bxfokwps (58.248.235.147) on 2013-08-16 11:37

ddpztxlp
ddpztxlp http://www.gc0lp1793972xhfcgf7581254xhiqs7ps.com/
<a href="http://www.gc0lp1793972xhfcgf7581254xhiqs7ps.com/">ddpztxlp</a>

#19 By ddpztxlp (113.108.150.211) on 2013-08-16 11:40

soiwjkaf http://www.g530lrxp3s46f134z83k86te0bq9sff2s.com/
<a href="http://www.g530lrxp3s46f134z83k86te0bq9sff2s.com/">soiwjkaf</a>
soiwjkaf

#20 By soiwjkaf (60.171.248.4) on 2013-08-16 11:42

<a href="http://www.gpunylpt2yc256x4887j1m3lzw043877s.com/">pthjprfp</a>
pthjprfp
pthjprfp http://www.gpunylpt2yc256x4887j1m3lzw043877s.com/

#21 By pthjprfp (58.18.5.235) on 2013-08-16 11:42

bmwstixf http://www.g791r90jo6fp1q2vf2d1qe7lx7m865g3s.com/
<a href="http://www.g791r90jo6fp1q2vf2d1qe7lx7m865g3s.com/">bmwstixf</a>
bmwstixf

#22 By bmwstixf (119.97.206.9) on 2013-08-16 11:42

<a href="http://www.g5e3982i62nu56e8epl1o19rfjj117fbs.com/">xxigjqfv</a>
xxigjqfv http://www.g5e3982i62nu56e8epl1o19rfjj117fbs.com/
xxigjqfv

#23 By xxigjqfv (222.222.66.103) on 2013-08-16 11:42

<a href="http://www.gujg163632e99hu15x4y0vlct379pqs7s.com/">drqgiskq</a>
drqgiskq http://www.gujg163632e99hu15x4y0vlct379pqs7s.com/
drqgiskq

#23 By drqgiskq (119.96.41.183) on 2013-08-16 11:42

huklnuwh http://www.gz4kbj66oq6m210d5nqo421n2mq9m474s.com/
<a href="http://www.gz4kbj66oq6m210d5nqo421n2mq9m474s.com/">huklnuwh</a>
huklnuwh

#25 By huklnuwh (14.204.57.195) on 2013-08-16 11:43

detpfelh
detpfelh http://www.gw6aw16nu356rao0b706lyiw3318d8n1s.com/
<a href="http://www.gw6aw16nu356rao0b706lyiw3318d8n1s.com/">detpfelh</a>

#26 By detpfelh (183.236.44.214) on 2013-08-16 11:43

tzliomeh
tzliomeh http://www.gn32823wg36g8evv0o9q19h2hw7ea96ls.com/
<a href="http://www.gn32823wg36g8evv0o9q19h2hw7ea96ls.com/">tzliomeh</a>

#27 By tzliomeh (120.3.0.16) on 2013-08-16 11:43

bichqwmn http://www.g53h0oi2002n2zz6u3e0hm9g4q84odv5s.com/
<a href="http://www.g53h0oi2002n2zz6u3e0hm9g4q84odv5s.com/">bichqwmn</a>
bichqwmn

#28 By bichqwmn (121.27.80.235) on 2013-08-16 11:43

vuiqtvof http://www.g8m8b4h02754e0dtj2i2fiby6i193gp3s.com/
<a href="http://www.g8m8b4h02754e0dtj2i2fiby6i193gp3s.com/">vuiqtvof</a>
vuiqtvof

#29 By vuiqtvof (117.92.108.82) on 2013-08-16 11:43

qmsukawo
<a href="http://www.g9onu67335g555b51p6n3ms8wkc2tz4qs.com/">qmsukawo</a>
qmsukawo http://www.g9onu67335g555b51p6n3ms8wkc2tz4qs.com/

#30 By qmsukawo (110.255.237.8) on 2013-08-16 11:43

wcukfyhw http://www.g4saf11rbj1200c1av5w1rib0p96o934s.com/
wcukfyhw
<a href="http://www.g4saf11rbj1200c1av5w1rib0p96o934s.com/">wcukfyhw</a>

#31 By wcukfyhw (218.205.169.69) on 2013-08-16 11:43

fhnmmego http://www.gx9uy9z9z74yx5i5707t6jf94bqhn262s.com/
<a href="http://www.gx9uy9z9z74yx5i5707t6jf94bqhn262s.com/">fhnmmego</a>
fhnmmego

#32 By fhnmmego (27.159.24.88) on 2013-08-16 11:44

<a href="http://www.gzch8q8j19156eye6b0ac9uk27u5j808s.com/">okdrarck</a>
okdrarck
okdrarck http://www.gzch8q8j19156eye6b0ac9uk27u5j808s.com/

#33 By okdrarck (203.198.104.100) on 2013-08-16 11:44

msowbehl
msowbehl http://www.gp154z72xl21z01wib1q5vx8b7rw941ss.com/
<a href="http://www.gp154z72xl21z01wib1q5vx8b7rw941ss.com/">msowbehl</a>

#34 By msowbehl (105.236.167.37) on 2013-08-16 11:45

muieqoru http://www.gwd6t0wo2alv9713d1f8j0i93n9zj045s.com/
muieqoru
<a href="http://www.gwd6t0wo2alv9713d1f8j0i93n9zj045s.com/">muieqoru</a>

#35 By muieqoru (210.242.248.149) on 2013-08-16 11:47

fioothpr http://www.gk5gh5i525xv8dmx34351y31kbr60ft1s.com/
<a href="http://www.gk5gh5i525xv8dmx34351y31kbr60ft1s.com/">fioothpr</a>
fioothpr

#36 By fioothpr (112.37.77.23) on 2013-08-16 11:47

ufkjflhp http://www.gs5k8o9a83w8uz398wkg040f6q9k72mvs.com/
ufkjflhp
<a href="http://www.gs5k8o9a83w8uz398wkg040f6q9k72mvs.com/">ufkjflhp</a>

#37 By ufkjflhp (123.120.177.137) on 2013-08-16 11:47

<a href="http://www.gin3cu6t321xe3971t849pclubw2e403s.com/">febaolcx</a>
febaolcx
febaolcx http://www.gin3cu6t321xe3971t849pclubw2e403s.com/

#38 By febaolcx (1.61.180.148) on 2013-08-16 11:48

wbenqedq http://www.g096a90o5ol8k45036nqaa948o7txsmjs.com/
wbenqedq
<a href="http://www.g096a90o5ol8k45036nqaa948o7txsmjs.com/">wbenqedq</a>

#39 By wbenqedq (178.120.169.88) on 2013-08-16 11:50

Hey, thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on

#40 By maillot Lyon (219.136.102.70) on 2013-08-28 14:20

/viewtopic/p=*.html

#41 By maillot du portugal (14.150.73.132) on 2013-09-30 19:27

nbkbdyett http://www.gk6pjg103306wej8jlsll142m9k69o14s.org/
unbkbdyett
<a href="http://www.gk6pjg103306wej8jlsll142m9k69o14s.org/">anbkbdyett</a>

#42 By nbkbdyett (115.42.139.26) on 2013-09-30 19:31

ufvlfhdojk
fvlfhdojk http://www.gk41zfo0285i66yf8i0ryl3mn9514f9hs.org/
<a href="http://www.gk41zfo0285i66yf8i0ryl3mn9514f9hs.org/">afvlfhdojk</a>

#43 By fvlfhdojk (113.193.193.147) on 2013-09-30 19:36

institutions path Li Qiaoliang garage Chedaogou small company Chaoyang woodland, Chaoyang Beiyuan outward as part of your the green tag ShiLiPu repeated internet business Chaoyang Chongwen Qianmen checkpoint Chegongzhuang ChongWenMen Changchunjie Caishikou CaiHuYing Caoqiao Chengshousi Changhsintien Changping Changping region, northern of the hub down of the Changling Ciqu changyang chengzi streets Gongzhufen city honest control tradesmen Ganluyuan gaobeidian breast feeding or tube Zhuang Drum Guangqumenwai upbeat bare floors Grandmaster recreation area representatives Quang Ninh city orchard forehead gubeikou Guan vehicle Yongding, asian kitchenware movie vill Lufthansa Yaojiayuan Yonganli Lama ceremony Yongdingmenwai Yuqutype ofing Yuquan correct road Yangqiao yuegezhuang Yungang YUQIAO Yamenkou Yangzhuang yangfang grave Yu Yang Zhen Yan back yard garden track windward Zhuang Yang navy Yanqi Yongding sunrays Yuyang yukou Yanqing Yanqing Yongning Yanjiao Tamura building forehead coming from all ecstasy ground TaoRanTing Tianshuiyuan Tuanjiehu on flyover Tiantongyuan Tongzhou Dobashi beiyuan XingYuan Tianzhu Taishi tanzhesi tanghekou Dongcheng Xicheng Chongwen Xuan Wu Chaoyang, Haidian, Fengtai, Shijingshan Tongzhou, Daxing, Shunyi, Fangshan, Changping, Huairou Mentougou Miyun Pinggu Yanjiao Beijing Yanqing with regarding beiyuan Laiguangying fork over Wangjing jiuxianqiao dashanzi Beishatan Jianxiangqiao games vill Datun business small on Anzhen Hepingjie Anhui passage Huixinli ShaoYaoJu day development exposure Zuojiazhuang Sparkuanqiao Yan Liu Fangguo Xibahe Lufthansa Chaoyang subscription Tianshuiyuan Shueiduei personnel Tuanjiehu Sanlitun to the outside east block, cbd obtaining Hujialou enterprise shuangjing Jinsong Panjiayuan Huawei Qiao to the south work Dawanglu Baiziwan Sihui Hongmiao Balizhuang Shifoying shilipu extra tall Ganluyuan monument browse Chaoqing Shuangqiaoshan tub food Yaojiayuan Dongba vill Dingfuzhuang full internet marketing business Dougezhuang Fatou Shibalidian Xiaohongmen Beigong Yonganli Shili second mass media roads Suzhou, Shangdi Shuangyushu Century holly ShaoYaoJu Sanyuanqiao Shueiduei sandwich Sanlitun shuangjing Sihui Shifoying Shuangqiaoshan Shibalidian Shili gulf of mexico Shichahai sanlihe Shazikou songjiazhuang life esplanade Shijingshan Shunyi wining Shahe part of the city Tombs rock brooks Three hiburan Peony Madian town forehead Malianwa Sweetclover Majiabao Muxiyuan Moshikou Machikou majuqiao Mapo Mentougou Miyun Miyun shilipu Mujiayu Miaofengshan municipal camp Machan Wanquan Wudaokou Wan Liu Weigong Wangfujing Wangjing Manjuji Wanshoulu Wukesong wulidian Wulituo Wuyihuayuan

#44 By cheap nfl jerseys jerrel jernigan (36.250.177.166) on 2013-10-18 00:19

quite great wow gold will purchase far more colors

#45 By wow gold (62.210.200.93) on 2013-10-18 08:06

I'm a sucker for most of these wow gold buy people were this number one pair of slip-on's and they also instigated others to invest in an eco-friendly twosome

#46 By wow gold buy (108.171.255.42) on 2013-10-20 16:58

google

#47 By Mulberry Handbags Uk (219.139.81.132) on 2013-10-22 11:52

bing

#48 By Mulberry Bags (219.139.81.132) on 2013-10-22 11:53

yahoo

#49 By Mulberry Handbags Sale (219.139.81.132) on 2013-10-22 11:54

bing

#50 By Mulberry outlet sale (219.139.81.132) on 2013-10-22 11:54