ผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

-------------------------------------------

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

          1.  ผลจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้..จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 47 คน

          2.  ระดับชั้นที่สอน        o ม. ต้น        o  ม.ปลาย

 

ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  โดยให้ตรวจสอบและใส่เครื่องหมาย  ü ในแต่ละตัวบ่งชี้            ตามระดับความคิดเห็น         

                    4  หมายถึง มากที่สุด

                   3  หมายถึง มาก

                   2  หมายถึง ปานกลาง

                   1  หมายถึง น้อย

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

4

3

2

1

1

วิสัยทัศน์แสดงภาพของผู้เรียนที่พึงประสงค์ในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและสภาพของสถานศึกษาในสภาวะปัจจุบัน

12.77

68.09

23.40

0

2

วิสัยทัศน์มีความเป็นไปได้และมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน

14.89

65.96

12.77

0

3

หลักการ สะท้อนความคิดและการปฏิบัติของโรงเรียนและชุมชน

12.77

57.45

23.40

0

4

จุดหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และหลักการ

19.15

63.83

10.64

0

5

คุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียนและความต้องการของโรงเรียน / ชุมชน/ผู้ปกครอง

12.77

59.57

21.28

0

6

คุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถกำหนดวิธีการวัดและนำไปปฏิบัติได้จริง

17.02

55.32

21.28

0

7

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หลักการ และ จุดหมายของสถานศึกษา

 

17.02

70.21

6.38

0

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

4

3

2

1

8

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25.53

55.32

10.64

0

9

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากำหนดสัดส่วนเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

17.02

48.94

25.53

0

10

มีการกำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม สาระฯ

21.28

59.57

10.64

0

11

มีการจัดทำคำอธิบายรายวิชาถูกต้องและครบทุกชั้น / ทุกกลุ่มสาระฯ

21.28

55.32

14.89

0

12

การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการกำหนดกิจกรรมแนะแนวที่ครอบคลุมหลักของกิจกรรมแนะแนว

17.02

44.68

29.79

0

13

การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุม

23.40

46.81

19.15

0

14

การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียน

25.53

51.06

14.89

0

15

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

27.66

53.19

10.64

0

16

มีการกำหนดสื่อ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายและชัดเจน

21.28

44.68

23.40

0

17

การกำหนดรูปแบบ วิธีการ และเกณฑ์การวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับแนวการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25.53

55.32

10.64

0

18

การกำหนดรายละเอียด/เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและเกณฑ์การจบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพของชุมชน/ท้องถิ่น

27.66

57.45

6.38

0

19

วัดผลประเมินผลที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง

17.02

31.19

19.15

4.26

20

มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

17.02

42.55

10.64

2.13

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Comment

Comment:

Tweet

֮鷨죬ڡ<a href="http://www.ptzihua.com/thread-2-1-1.html"></a> ֳоҰףիԼ®1948ڸʡ÷壬ŵ֮ΪЭ£н黭Ժ£Э黭Ժפ黭ʦ

<a href="http://www.ptzihua.com/thread-2-1-1.html" title=""></a>

#106 By (222.77.229.132|222.77.229.132) on 2015-03-23 01:19

No matter how resourceful you are, you can't fight fate.

#105 By http://www.brwholesale.com/rlwholesale.asp (222.209.138.122|222.209.138.122) on 2015-02-26 07:56

<a href="http://www.blissfulbooty.com/ԩ`-ץߥࣱ--ޥå-ţ-ң-ީ`ۥ`룴å-񼾴ҥåȼհk-p-9952.html">ԩ` ץߥࣱ & ޥå ţ ң ީ`ۥ`룴å 񼾴ҥå,հk</a>

#104 By http://www.rikon-site.com/ҥ`ѥ-ѥ۩`å-2645178-NʷN`չ_Lĩ޶؁-p-6870.html (192.187.108.115|192.187.108.115) on 2014-09-09 16:38

Is that true? Ill spread this information. Anyway, good posting.
http://dvd.xyz2013.info

#103 By http://dvd.xyz2013.info (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-09-08 09:34

hello
it's good posting.
http://dvd.xyz789.net

#102 By http://dvd.xyz789.net (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-09-08 07:56

<a href="http://www.hardlinegraphics.net/%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83 %AA%E3%83%BC-c-70_71_99.html">åƷ?ʳ Ʃ`֥륦 ȥ`</a>

#101 By http://www.djcashdropthetrack.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-09-07 08:03

Is that true? Ill spread this information. Anyway, good posting.
http://dvd.xyz2015.info

#100 By http://dvd.xyz2015.info (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-08-31 21:27

<a hrefs="http://www.piracyinsomalia.com/">ԡҥƥ</a>

#99 By http://www.perfectimageohio.com/%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%B3-rothco-c-76.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-16 17:51

<a hrefs="http://www.12floorsup.com/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-c-39.html">``` ɥ`ե` </a>

#98 By http://www.davidaforemandmd.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-14 17:45

<a hrefs="http://www.trinettesplace.com/%E3%82%B5%E3%82%B6%E3%83%93%E3%83%BC-sazaby-c-70.html">ө` ؔ</a>

#97 By http://www.kevproject.com/%E7%82%8A%E9%A3%AF%E5%99%A8-c-78.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-08-11 03:56

hello
it's nice posting.
http://dvd.xyz66.info

#96 By http://dvd.xyz66.info (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-08-07 15:05

YʽΥ٥Ȥ򥹥ȥåܩ`Ȥå饤ʩ` åפǤ䤷ȤǤʤꤤĤҊ¤ʥ󡣤٤ƤǰΥ֥ 󥰥饹 ǥ奪 D 餽vB줿һΥƥץ` `ɤޤޤZϡͬһΥ󥰥饹Ȥ˥פޤ
http://www.jbta.dk/lehmanad/casio/index.html

#95 By http://www.jbta.dk/lehmanad/casio/index.html (192.187.115.140|192.187.115.140) on 2014-08-07 10:49

<a href="http://www.sicsnet.com/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-c-458.html">ӛhǥ</a>

#94 By http://www.kwongngai.com/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3-%E4%B8%89%E8%8F%B1-c-124_127.html (120.43.9.236|120.43.9.236) on 2014-07-27 05:12

<a hrefs="http://www.coloriuriscolombia.com/%E3%82%BF%E3%83%95-tough-c-214.html"> ե`ȥ</a>

#93 By http://www.keithcolvin.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96-c-267.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-26 09:49

<a href="http://www.mikestrailerhitches.com/">ʥ ѥ`</a>

#92 By http://www.certapro-sk.com/-c-443.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-07-23 23:56

Ҏ<a href="http://tomsshoe.oregen.net/">TOMS åݥ ǥ`</a> http://tomsshoe.oregen.net/
http://gagawatch.ricardojochoa.com/

#91 By http://gagawatch.ricardojochoa.com/ (140.237.37.105|140.237.37.105) on 2014-07-09 12:02

hi
that's nice posting.
http://103.copy-dvd.cc

#90 By http://103.copy-dvd.cc (118.99.21.41|118.99.21.41) on 2014-07-07 12:21

<a href="http://www.olgalang.com/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%8F%B0av%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-c-3.html">ƥ̨ AVܩ` s</a>

#89 By http://www.educativosmultimedia.com/ (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-07-06 02:32

<a href="http://www.artofjameslumbers.com/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%B3-c-15_69.html">ꥹƥ` ɥ ϥå</a>

#88 By http://www.laiamarull.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-c-107.html (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-04 19:38

<a href="http://www.marthabyrne.net/"></a>

#87 By http://www.rolmasz.com/%E5%B8%86%E5%B8%83%E5%B7%A5%E6%88%BF-c-66.html (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-07-01 02:58

<a href="http://www.realityinrealestate.com/%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0-c-345.html">Хå </a>

#86 By http://www.yesido-ad.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-30 16:57

åΤ 1 ĤLå ݥåȤʹäMQ㤫Ӳ؛򱣴椹褦ˤޤ餬󤭤ʤ뤳ȤNa—ԔˤĤƤϤΤϤ˄eζय˷롢ˤĤơ˩`ȺåȥǥvBˤϳˤˤĤƤԔΤ褦ĦĤƤԤޤ餯a—⤪ҪκӋǤޤgȤǤϡʹ򿼑]ХɿԤޤYǤ򤳤ȤǤޤ˽ͥ٩`Υϥ饤Ȥϥ٥ƥ Davis쥤 ? `ȡ`ǥå ? ٩`롢饹 ? եХ󥯥 ? ˥֤Ǥޤdζg`ʤͨ^֤ĥȥå `Zȷdz ǥץ쥤ȥ֥`餫Х˩`餯ڤ줤ʤȤ
http://www.gastrosg.ch/chat/casio/index.html

#85 By http://www.gastrosg.ch/chat/casio/index.html (192.187.115.140|192.187.115.140) on 2014-06-30 14:05

<a href="http://www.roasters2000.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89-c-6.html">ꥹƥ` ɥ</a>

#84 By http://www.suinsys.com/%E3%82%B7%E3%83%81%E3%82%BA%E3%83%B3-citizen-c-110.html (216.244.77.226|216.244.77.226) on 2014-06-29 16:23

<a href="http://www.ontariocavyclub.com/ƥ-rӋ-ƥ-c-145_254.html">ƥ</a>

#83 By http://www.fortsteilacoombark.com/tadyking-%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0-c-384_515.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-28 03:03

<a href="http://www.cartmelguesthouse.com/%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B5-samantha-thavasa-c-74.html">ޥ󥵥Х ǥå</a>

#82 By http://www.luisnarino.com/%E3%83%80%E3%82%B3%E3%82%BF-dakota-c-98.html (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-06-26 15:32

<a href="http://www.footsolutionsvancouver.com/%E3%82%AA%E3%83%AD%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B3-c-7.html">http://www.footsolutionsvancouver.com/%E3%82%AA%E3%83%AD%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B3-c-7.html</a>

#81 By http://www.pommestateparkmarina.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96-c-14.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-24 14:42

<a href="http://www.municipioloja.com/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%B3-%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8manhattan-passege-%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0-c-377_378.html">Хå</a>

#80 By http://www.distancecarnival.com/С--c-77_93_100.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-06-24 05:19

<a href="http://www.deli-h.com/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%90%8D-%E3%82%B5%E8%A1%8C-%E3%82%B5%E3%82%B7-c-309_318.html">ݩ`` ƥ`</a>

#79 By http://www.hoofplate.com/ (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-06-23 09:57

<a href="http://www.customscci.com/%E3%82%BB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8C-celine-c-4_94.html">`</a>

#78 By http://www.kingswoodcollege.net/%E5%B8%83%E5%9B%A3-c-69.html (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-06-22 18:52

<a href="http://www.yokochie.com/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3-longchamp-c-122.html">󥷥 LM奤`</a>

#76 By http://www.tunokwe.com/ (216.244.80.58|216.244.80.58) on 2014-06-18 17:51

<a href="http://www.ymmvradio.com/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89-vivienne-westwood-c-215.html">???????? ȥå ͥå쥹</a>

#75 By http://www.reginemultimedia.com/ (192.151.150.106|192.151.150.106) on 2014-06-13 04:20

Lؔ Ů
n å Lؔ
å Х֩`
ǥ:`
å ` Lؔ
Щ`Х` ֥``٥ i
gucci 󥱩` ˚
å ʽ `
å ͨ؜
å/GGХ/`Хå/146309/̶ȡйšåХåؔų
֥

#74 By http://users2.smartlite.it/products/detail9212.html (218.76.171.42|218.76.171.42) on 2014-06-04 10:26

ߩ`奦 ؔ Iȡ
ǥ` Lؔ 󥭥
ۤؔ
ؔ
jI ؔ
٩`
Lؔ `

#73 By http://kmdia.or.kr/products/detail13771.html (117.140.10.51|117.140.10.51) on 2014-06-03 10:33

ީ` Giorgio Armani 󥰥饹 837s 0a0 L8
Armani nީ` 쎡ީ` Хåީ` ؔ
ARMANIީ`ˣrӋȥå
[url=http://www.kksh.kh.edu.tw/nati/201451410515224799.html%

#71 By http://users2.smartlite.it/anhchuyen/armani/--emporio-armani---ar0347-p-350.html (60.168.28.206|60.168.28.206) on 2014-06-03 07:35

<a href="http://www.sv3design.com/gucci%E3%80%80%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%81-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-c-165_182.html">`</a>

#70 By http://www.kitsapkids.com/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%89%E7%AB%BF-%E5%BA%95%E7%89%A9%E7%AB%BF-c-1_13.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-30 22:54

<a href="http://www.oklahomaindiansummer.com/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%AA%E3%83%BC-prairie-c-193.html">ץ`</a>

#69 By http://www.freewebgraphicdesign.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-24 09:54

<a href="http://www.monertia.com/%E3%82%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%B9-otias-c-268.html">ƥ ȥХå</a>

#68 By http://www.ua74.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-24 01:19

<a href="http://www.koide-associates.com/%E5%AE%B6%E5%85%B7-c-1.html">Ҿ j؛</a>

#67 By http://www.securitybrief.net/%E7%AB%B9-c-8.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-19 03:20

<a href="http://www.koledarcki.com/%E8%85%95%E6%99%82%E8%A8%88-c-117.html">å rӋ</a>

#66 By http://www.koledarcki.com/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%B3konron-c-115.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-18 01:22

<a href="http://www.fightingnation.com/%E3%83%A9%E3%82%B2%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB-luggage-label-c-157.html">http://www.fightingnation.com/%E3%83%A9%E3%82%B2%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB-luggage-label-c-157.html</a>

#65 By http://www.whymenearnmore.com/ (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-14 18:04

<a href="http://www.sport-pony.com/%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%BC%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81-%E8%85%95%E6%99%82%E8%A8%88-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88-c-63_126.html">ԥå</a>

#64 By http://www.talking-design.com/%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%88%E3%83%B3%E3%82%AB-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%AB-c-30_32.html (192.187.108.250|192.187.108.250) on 2014-05-12 03:52

ȤʹäơҎs餷ƥХɤƤ֤äƤʤνYǤʾޤ` åפȱȤ٤ȡϤˤäƱʤȤʤ椵Ƥoμ{˰ߤˤȤäƷdzˌgĤʡhmʥХåϡԭϤڎ򹝼sɫߤٲϤäȤҪȤίӚƤޤԤޤΈϤͥ륮` ȤpޤҪؤˤ뤳ȤǤޤ٤ƤΥ󥰥뤹٤⟤Ǥ롢Щ`g~cߥ`Єӡȫ^ȡäʤ sun Υ󥺤Υ`ƥ󥰤Υե` 󥰡⤦һĤɱ|̽ȡ뿼]ˤ٤Ǥ٤Υѩ`ȥȤvBƤޥCܵĤʥȥ쥤٤ 1 Ĥι`ʮ֤Ǥ礦ϤǤҪޤ
֥륬 ָ݆ http://www.metroofficesolutions.com/css/BVLGARI-Jewelry-Accessories-c-801_802.html

#63 By ֥륬 ָ݆ (192.187.125.100) on 2013-11-03 07:31

1997-2013ꤢʤΘ????ޤ1 Ĥ¤Ȥ pruchasing Хå٤ƤΥ磻¶Ȥ}ˤʤ뤳ȤǤɤӑƤޤץեǥ ? ǥ ? ץȥ ? `ޥϤޤuƷȹ˥֥ɴʹΤ褦NʤäƤɤdz˥Х`ƄӤޤʤԸߤ΂Ʒ|ɫϤ˃줿ȫĤʥѥե`ޥ󥹤ΤIǰkҊڥ륽` PO2720S 󥰥饹ϤޤȫʾǤեå ? ǥʩ`ؔ -Ҫ A ȥȥå եåȤФΣꓤ????ˤĤƤɤΤ褦_ˡˤϱˤˤˤȤǤ꺆gޤ
ݩ`륹ߥ ؔ http://www.metroofficesolutions.com/SpryAssets/Paul-Smith-bag-c-1301_1302.html

#62 By ݩ`륹ߥ ؔ (192.187.125.100) on 2013-11-03 07:12

ܥꥦå 쥯@ۤɰǡCܤФФǤ礦΂ϤɤǤۤȤɤ餷ƉǤޤե`ɤΉӤUYͬˤһȤʤkҊُ뤪ӂ 餷a١٤ƤΤ餷ơΉΤ줾xkڴܤˤޥCܿmʥ֥饸`|Ĥ˚Zӭ٤ƤhζयԤŮԤƽŮԡŮޤƤĤʱˤޤϱŮĸϕĸ鷿γLΤᥨ᥹ضΥ쥯ṩǘɤΨһΤƤ넿Ĥ˼٤ƤŮԤǰףˤX褦OӋ
see by chloe http://www.jadekang.com/gallery_asset/Chloe-Wallet-c-504_503.html

#61 By see by chloe (192.187.125.100) on 2013-11-03 07:12

Τ줫DZŮδӰ᥹ Хå ѥåעޥå󥰤Υԩ`ITIҥ`ɤ˥եȷdz餹뤳ȤǤޤΥϥɥХå 1901 ; ˌ뤵줿Ҏģ늈RǤޤƤϥɥХåΥ쥬Ȥʥǥӥå ? ????ȥ ǥ` ϥɥХåϤ褯֪Ƥեåҙä`ݥ 1930यӳץ쥼Ʃ`\ϥ󥰤äƤ롣ˤ褫ä餢ʤϽ񱾵˳ڤIΤM䤹ҪϤޤ󡣤϶ڵĤʬFςΤΤʤե֥ɤmиIΈ˴ڤʤȤǤ뤳ȤǤ
֥륬 http://www.brack-capital.com/FlashXML/BVLGARI-brand-accessory-c-801_804.html

#60 By ֥륬 (192.187.125.100) on 2013-11-03 07:11

gFdζå󡣤ϤޤդǤϤ٤ƤΤʤҪʥåΥ饤Х r һĤǤA򤬤롢ˤǤȥե`ġפɫ⡢饤 ˺ޤƤɫΎڤ֤äơˤϹgΤṩƤޤdzˏʷҊĤ˽YϤ줿ɫ؜ӡΥ`ĥ`ϡޤҎģƽAͨ˽ζयΥ`ɫΥХƤwrg iPhone 5 ϱ^˚ݤһwˤޤǥ ʪä¤Ĥ򥫥CȤʤäI Jayhawks θ߼褽Ҋ Withey ɤ祷 ө`βڤ餫ä
Paul Smith rӋ http://www.mourningcross.com/library/Paul-Smith-wallet-c-1301_1305.html

#59 By Paul Smith rӋ (192.187.125.100) on 2013-11-03 07:10

˥`ϡƄ塢ʥ饤ȺgǰפɫʤɤǤäΥե`Ϥ˥֥֤äƤ뤤ĤΥǥ⤢ޤʤŮӤΤϡץ饤٩`ȱˤܥ᥹ΥϥɥХå
????ȥ http://www.oregonmayors.org/Portals/Louis-Vuitton-Wallet-c-8016.html

#58 By ????ȥ (192.187.125.100) on 2013-11-03 05:15

Υϥɥ| Bamboomaterial ХåȫߥåȤ noteasily ʮ֡BiŮȺФ륢ɥojڥYαҤʲҤסǤ ŮĸĤסߡݥɥʺ޴ʺκֲꈤˤŤޤ͌ӥå`ϥ`ɕrΤtǤʤΡ٤Ƥ΂ˤh????ƤˤϤʤλǤϡ餯ԇϤǤҊĤ롣륤????ȥΥϥɥХåϡեåʥ֥ʤΤֱӤǤŮԤgǤȤƤ˚ݤޤ
chloe ؔ http://www.cpd.vn/Resources/Chloe-Wallet-c-504_503.html

#57 By chloe ؔ (192.187.125.100) on 2013-11-03 04:58